Všeobecná pravidla

Věrnostní karta

AMBI CZ vydává věrnostní karty, jejichž užívání se řídí těmito Všeobecnými pravidly (dále jen „Pravidla“). Registrovaný držitel věrnostní karty (dále jen „Držitel karty“) je oprávněn využívat slevy a výhody v rámci Programu pro přátele dobrého jídla (dále jen „Program“), které jsou spojeny s příslušným druhem věrnostní karty.

Držitelem věrnostní karty se může stát každá fyzická osoba, která splňuje určené podmínky a provede řádnou aktivaci karty dle příslušných pokynů na internetových stránkách AMBI CZ. Za řádnou aktivaci karty se zejména považuje pravdivé a správné uvedení požadovaných osobních údajů. Do Programu se nemůže zapojit obchodní společnost ani jiná právnická osoba.

Administraci Programu garantuje společnost AMBI CZ, s. r. o., se sídlem v Maiselově ulici 38/15, Praha 1 Josefov, 110 00, IČ: 63984881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka č. 38156 (dále jen „AMBI CZ“), která zastřešuje provoz jednotlivých restaurací zařazených do Programu. Věrnostní karty jsou vlastnictvím společnosti AMBI CZ a mohou být použity jen v souladu s těmito Pravidly.

Aktivace karty

Věrnostní kartu obdrží zájemce v kterékoliv restauraci určené dle podmínek Programu pro vydávání příslušného druhu karty. Karta slouží zejména k evidenci plateb za konzumace v restauracích zařazených do Programu. Bez předložení platné věrnostní karty nelze provést evidenci provedené platby ani uplatnit bonus.

Věrnostní karta je nepřenosná a je platná jen s podpisem Držitele karty. Karta nepředstavuje elektronický platební prostředek a slouží jen k evidenci plateb za konzumace uhrazené Držitelem karty v jednotlivých restauracích zařazených do Programu.

K uplatnění slevy a/nebo využívání výhod Programu je nezbytné provést vstupní registraci na internetových stránkách AMBI CZ, v záložce Věrnostní karta – Aktivace karty. Registrací dojde k založení zákaznického účtu a k aktivaci karty. Registrací potvrzuje Držitel karty svůj souhlas s podmínkami Programu a těmito Pravidly.

Získání bonusů

Držitel karty si může vyžádat doklad o provedené platbě za konzumaci v restauracích zařazených do programu. Za každých tisíc korun zaúčtovaných v příslušném kalendářním měsíci prostřednictvím karty na zákaznický účet obdrží Držitel karty bonus v odpovídající hodnotě. Bonus bude připsán na zákaznický účet Držitele karty vždy první den následujícího kalendářního měsíce. Případný zůstatek evidovaných plateb připsaných na kartu, v příslušném kalendářním měsíci, který je nižší než částka tisíc korun, bude převeden do měsíce následujícího.

Na věrnostní kartě není možné kumulovat částky, které jsou vynaloženy na nákup dárkových poukazů nebo zboží zakoupeného prostřednictvím internetových obchodů.

Aktuální součet (zůstatek) nevyužitých bonusů je uveden na účtence nebo na zákaznickém účtu přístupném prostřednictvím webových stránek AMBI CZ. Získané bonusy pak lze kdykoli uplatnit formou slevy při platbě za konzumaci v kterékoli restauraci zařazené do Programu. Získané bonusy lze uplatnit pouze po předložení věrnostní karty.

Pokud Držitel karty ve svém zákaznickém účtu nezvolí možnost "Preferuji automatické použití zákaznických bonusů při platbě", jednotlivé bonusy získané za předchozí kalendářní měsíc se sčítají a budou uplatněny pouze na žádost Držitele karty.

Získané bonusy lze uplatnit až do výše 75 % částky na příslušné účtence.

AMBI CZ si vyhrazuje právo kdykoli změnit hodnotu bonusů, přičemž každá změna je účinná dnem zveřejnění oznámení na internetových stránkách AMBI CZ. Získané bonusy jsou nepřenosné a nelze je vyměnit za hotovost, zdědit ani s nimi jakkoli nakládat.  

Na bonusy, slevy či jiné výhody poskytované v rámci Programu nebo věrnostní karty není právní nárok. Není-li v podmínkách Programu výslovně uvedeno jinak, slevy při čerpání bonusů a jiné slevy či výhody, poskytované v rámci Programu nebo věrnostní karty, nelze sčítat, resp. uplatňovat společně s jinými slevami a výhodami, které AMBI CZ nabízí. Držitel karty není oprávněn uplatnit slevu nebo výhody spojené s více věrnostními kartami současně.

Ukončení účasti v Programu

Držitel karty může kdykoliv požádat o zrušení své účasti v Programu, a to zasláním požadavku e-mailem na adresu ambikarta@ambi.cz. Společnost AMBI CZ po doručení takového požadavku bez zbytečného odkladu zruší zákaznický účet a vymaže veškeré osobní údaje registrované Držitelem karty, čímž dojde k deaktivaci příslušné karty.

Společnost AMBI CZ si vyhrazuje právo ukončit účast v Programu kterémukoliv Držiteli karty, pokud nebyla věrnostní karta použita déle než 36 měsíců. Společnost AMBI CZ je dále oprávněna kdykoliv zrušit zákaznický účet a deaktivovat kartu, zejména pokud Držitel karty:
- při registraci záměrně poskytl nepravdivé údaje;
- použil věrnostní kartu v rozporu s těmito Pravidly;
- zneužil výhody Programu nebo věrnostní karty;
- zneužil ochranné známky nebo jinak poškodil dobré jméno společnosti AMBI CZ.

Ukončením Programu nebo zrušením zákaznického účtu a deaktivací věrnostní karty se zároveň ruší všechny bonusy evidované na příslušném zákaznickém účtu.

Změny a ukončení Programu

O případných změnách v Programu bude Držitel karty informován prostřednictvím internetových stránek www.ambi.cz nebo e-mailem.

Společnost AMBI CZ si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato Pravidla a/nebo podmínky Programu, zejména nabízené odměny, výhody, slevy, bonusy a nabídky v rámci Programu, nebo uvést v platnost nové podmínky, které nabývají platnosti vždy v den zveřejnění na internetových stránkách AMBI CZ. Společnost AMBI CZ si dále vyhrazuje právo Program kdykoliv ukončit bez udání důvodu.

Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese ambikarta@ambi.cz nebo na telefonu +420 734 647 791.


TATO PRAVIDLA PROGRAMU PRO PŘÁTELE DOBRÉHO JÍDLA AMBIENTE JSOU PLATNÁ OD 22. 5. 2018.

 

Stále bez odpovědi?

Kontaktujte nás přímo na telefonu 
734 647 791, nebo nám napište na 
ambikarta@ambi.cz.

Kartu už máte? 
Můžeme dál!

Registrovat